Dostępne na rynku systemy dociepleń umożliwiają wybór dowolnego rodzaju tynku, np. akrylowy, mineralny, silikatowy lub silikonowy. Dokonując wyboru należy pamiętać również (oprócz koloru) o fakturze, wśród której najchętniej wybierana to: "kornik" i "baranek".

Przy wyborze tynku konieczne jest również podjęcie decyzji co do:
- granulacji, czyli grubości ziaren tynków u poszczególnych producentów (od 1mm do 3mm),
- oraz materiału ocieplającego: styropian lub wełna

Dlaczego docieplać ?
Ceny energii nieustannie rosną, z tego powodu powstają pytania: Jak obniżyć zużycie energii? Jak uzyskać oszczędności? Z powodu wykorzystywania większości energii na ogrzewanie zasadnym jest poszukiwanie rozwiązań w tym zakresie. W wielu domach - tak jednorodzinnych jak i wielorodzinnych, dochodzi do znacznych strat ciepła z powodu niedostatecznej izolacji cieplnej. Brakująca izolacja niesie przy tym ze sobą nie tylko znaczne straty, ale stale jest powodem podwyższania kosztów ogrzewania i stwarza możliwość uszkodzenia muru przez przemrożenie.

Dlaczego izolować z zewnątrz ?

Obiekt bez izolacji cieplnej.
W obiektach nie izolowanych dochodzi do znacznych strat cieplnych. Mur przemarza - punkt przemarzania znajduje się w okolicy środka muru.

Izolacja wewnętrzna.
Wewnętrzna izolacja wprawdzie ogranicza straty ciepła, nie zapobiega jednak przemarzaniu muru. Konstrukcja nie ma akumulacji, w pomieszczeniu jest szybko ciepło, ale również szybko zimno. Ponadto w obrębie pomiędzy izolacją a murem dochodzi do skraplania się pary, co może powodować powstawanie pleśni.
docieplenia

Izolacja zewnętrzna.
Jeżeli punkt przemarzania znajduje się w izolacji, nie dochodzi do przemarzania muru. Konstrukcja jest ogrzana i posiada akumulację. Straty cieplne są minimalne.


ZALETY OCIEPLENIA

- system fasadowego docieplenia przesuwa punkt przemarzania z muru do warstwy ociepleniowej i tyn samym zapobiega jego uszkodzeniom; własności fizyczne konstrukcji muru znacznie się poprawiają
- znaczne oszczędności kosztów ogrzewania
- niższe koszty urządzeń grzewczych
- ochrona przed hałasem - ocieplenie z zastosowaniem odpowiedniego materiału izolacyjnego tłumi hałas
- nowy i efektowny wygląd (częścią fasadowego docieplenia jest oczywiście konieczność wykończenia powierzchni zewnętrznych, co umożliwia stosowanie różnych struktur i kolorów tynków);
- znaczne polepszenie komfortu cieplnego podczas wysokich temperatur w lecie;
- ograniczenie występowania pleśni
- znaczne polepszenie własności akumulacyjnych muru;
- wydłużenie żywotności konstrukcji poprzez zmniejszenie zmian termicznych