Najbardziej rozpowszechnioną metodą wykończenia wnętrz obiektów budowlanych jest ich tynkowanie na mokro. Zadaniem tynku wewnętrznego jest pokrycie obmurza nie tylko ze względów estetycznych, ale również izolacyjnych i higienicznych. Tynk chroni przed pyłami i robactwem, tworząc równocześnie podłoże dla powłok malarskich, tapet lub płytek ceramicznych.
docieplenia

WALORY DOBREGO TYNKU

Podstawowe walory dobrego tynku to jego neutralne pod względem chemicznym, płaskie i gładkie powierzchnie, jego cechy utrudniające rozprzestrzenianie się ognia oraz właściwości dźwiękochłonne i izolujące (izolacja cieplna). Tynk winien dobrze przepuszczać wilgoć świeżego obmurza poprzez łatwe pochłanianie, a później oddawanie wilgoci zawartej w powietrzu, przyczyniać się do klimatyzowania pomieszczenia. Ponadto wymaga się, by tynk dawał się łatwo nakładać, wyrównywać i wygładzać, aby później szybko twardniał, szybko wysychał i w sposób trwały przywierał do podłoża.

Idealnym materiałem na tynki wewnętrzne, spełniającym te wymagania, okazał się - z uwagi na swoje parametry techniczne i właściwości użytkowe - gips. W zależności od tradycji krajów lub regionów wykorzystuje się szeroki asortyment gipsów:

- gips półwodny,
- gips tynkarski, stanowiący mieszaninę gipsu półwodnego i anhydrytu,
- anhydryt naturalny,
- anhydryt syntetyczny.

Gipsy te można poddawać przeróbce - z dodatkiem lub bez dodatku wypełniaczy mineralnych, regulatorów czasu wiązania oraz domieszek modyfikujących - aby w efekcie uzyskać gotowe, przygotowane fabrycznie gipsowe mieszanki tynkarskie.

ZALETY TYNKÓW GIPSOWYCH

Obserwowany w ostatnich latach gwałtowny wzrost stosowania gipsów tynkarskich wynika z charakterystycznych właściwości tynków gipsowych:

- łatwe wykonanie tynku - gdy proces wiązania gipsu jest optymalnie dopasowany do najbardziej racjonalnego sposobu pracy tynkarza oraz gdy gips odznacza się równomierną jakością,
- prosta technika wykonania - wykonanie w jednej warstwy, bardzo równej, ostatecznie wykończonej na gładko, a w efekcie równe, dokładnie wykończone i bardzo estetyczne powierzchnie,
- uniwersalność stosowania - tynki gipsowe mogą być stosowane wszędzie - w kuchniach, łazienkach i piwnicach - oprócz pomieszczeń, w których wilgoć występuje stale i w dużych ilościach,
- duża przyczepność - również do trudnych do tynkowania ścian i sufitów,
- dobra elastyczność - brak przypadków powstawania pęknięć na wytynkowanej powierzchni,
- dobra izolacyjność termiczna - tynk gipsowy jest określany terminem "tynk ciepły", ponieważ w przeciwieństwie do tynków cementowo-wapiennych posiada bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła ?=0,25-0,35 W/mˇK,
- wysoka ognioochronność - równoważna ogniochronności wyprawy betonowej, wynikająca z zawartości dwóch cząsteczek krystalicznej wody. Podczas ewentualnego pożaru, cząsteczki te uwalniają się w formie pary wodnej i spowalniają proces nagrzewania otynkowanego podłoża,
- dobre podłoże pod powłoki (malarskie, tapety lub płytki ceramiczne) - szybkie wysychanie jest ważną zaletą tynku. Pełne wyschnięcie następuje po 10-14 dniach i jest zależne od grubości warstwy tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Po wyschnięciu tynk gipsowy jest odporny na ścieranie. Bez problemu można wbijać w niego gwoździe, nie odpryskuje,
dobre oddziaływanie zdrowotne - tynk gipsowy nie drażni skóry ludzkiej, posiada taki sam, jak ona, poziom współczynnika pH i taką samą wielkość oporu dyfuzyjnego pary wodnej. Poprzez znaczną jego porowatość, w pomieszczeniach utrzymuje się przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkowanych tynkiem gipsowym wystąpi nadmierna wilgoć, wchłania ją, a gdy poziom wilgoci w pomieszczeniu wyraźnie się zmniejszy - przekazuje ją z powrotem.

MIESZANKI TYNKARSKIE

Gipsowe mieszanki tynkarskie produkuje się w dwóch odmianach technologicznych:

- jako tynki maszynowe - które wykonuje się na budowach przy zastosowaniu specjalnych agregatów tynkarskich,
- jako tynki ręczne - stosowane w pracach remontowych niewielkich powierzchni do tynkowania.

Stosując technologię mechanicznego nakładania tynków gipsowych, prace tynkarskie wykonuje się o 100% szybciej niż w technologii tradycyjnej z zastosowaniem tynku cementowo-wapiennego. Obecnie koszt 1 m2 maszynowego tynku gipsowego na ścianie czy suficie zrównał się z kosztem tynków cementowo-wapiennych wykonywanych wraz ze szpachlowaniem ręcznym. Duża szybkość wykonania, dobra jakość oraz atrakcyjna cena wpłynęły na wzrost zainteresowania maszynowymi tynkami gipsowymi.